GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

İşbu İnternet sitemizi ziyaretiniz ile aşağıda yer alan kullanım koşullarımızı ve genel şartlarımızı okumuş ve kabul etmiş sayılacağınızdan, internet sitemizi kullanmadan önce aşağıda yer alan kullanım koşullarımızı ve genel şartlarımızı dikkatlice okumanızı rica ederiz. İşbu genel şartlar ve kullanım koşulları ile internet sitemizin kullanımı kapsamındaki haklarınız açıklanmakta, ayrıca sizlerin ve tarafımızın sorumlu olduğu hususlar belirtilmekte ve söz konusu sorumlulukları hukuka uygun ve aşağıda yer aldığı şekliyle yerine getirmeniz beklenmektedir. Söz konusu sorumluluklarımız doğrultusunda kullanım koşulları ile genel şartlarımızda yer verdiğimiz ve aynı zamanda atıfta bulunduğumuz yahut internet sitemizde belirtilen diğer koşulların tüm koşulların sizi hukuken sorumlu kıldığını ve bağlayıcı olduğunu unutmayınız. Aşağıdaki kullanım koşulları ve genel şartlar sizler için uygun olmaması halinde sitenin kullanılmamasını, kullanıldığı takdirde ise sorumluluğun tarafınıza ait olacağını lütfen unutmayınız.

Kullanım Koşulları:

İnternet sitemiz mümkün olan en büyük özen ve titizlikle oluşturulmuş olup internet sitemizde yer alan tüm bilgileri güncel tutmak için düzenli olarak kontrol ettiğimizi bilmenizi isteriz. Fakat yine de internet sitemizde yer alan bilgilerin fikir vermek, tanıtım yapmak ve bazı kısımlarda tarafınızı aydınlatmak amacıyla yer verilmiş olduğunu, internet sitemizde yer alan fiyatlar, ürün bilgileri, açıklamalar ve benzeri paylaşımların ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE açısından kesin taahhütler anlamına gelmemekte olduğunu lütfen unutmayınız. Bu bağlamda sağlanan veriler bağlayıcı değildir ve yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır; ayrıntılı, kişiselleştirilmiş satış öncesi danışmanlığın yerini alması amaçlanmamıştır. Dolayısıyla ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, bu sayfalardaki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği ve/veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müşteri, internet sitesinde yer alan bilgilerin hatalı, eksik yahut güncel olmadığından bahisle hiçbir zarar iddiasında ya da buna bağlı bir talepte bulunamayacaktır.

Müşteri işbu internet sitesi üzerindeki herhangi bir konu hakkında işlem gerçekleştirmek niyetindeyse ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’den güncel bilgileri temin etmek zorundadır. Aksi halde, Müşteri, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, web sitesini virüslerden arındırmak için çaba gösterse de nihai güvenliğin sağlanması için kendi virüs koruma sisteminizi tedarik etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla herhangi bir web sitesi ögesi indirilmeden önce mutlaka virüslerin önlenmesi için gerekli tüm önlemler tarafınızca alınmış olmalıdır. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, yazılım ve işletim sistemlerinizde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından hiçbir surette sorumlu değildir.

Müşteri’nin diğer Müşteriler ile yahut kurmuş olduğu üçüncü kişilerle olan iletişimi kendi sorumluluğundadır.

GENEL ŞARTLAR

1. MADDE: GENEL BİLGİLER

İşbu Genel Şartları ve Koşullar (“Genel Şartlar”), ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ AŞ. (“ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE” olarak anılacaktır) ile müşterileri (“Müşteriler”) veya tedarikçileri ( “Tedarikçiler”) arasında ürün ve projelerle ilgili (“Ürün / Proje ” ya da “Ürünler”) yapılacak olan tüm sözleşmeler (“Sözleşme” ya da “Sözleşmeler”) için geçerli olacaktır. İşbu Genel Şartlar, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin taraf olduğu sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır.

2. MADDE: TEKLİF

2.1. Teklifler Müşteri’ye sunulduğu tarihten itibaren 30 gün süreyle geçerli olacaktır. Sözleşme imzalanana kadar Teklifler ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından, temel geçerlilik koşulları da dahil olmak üzere değiştirilebilir ya da geri alınabilir.

2.2. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, sözleşme imzalanana kadar fiyat listesini ve gerekirse proje teklifini ve içeriğini değiştirme yetkisine sahiptir.

2.3. Çizim, katalog ya da teknik çözüm dosyalarında yer verilen ürün ve proses tanımları (özellikle de ürünün teknik özellikleri ve performansları ile ilgili olanlar), sadece tekliflerde açıkça belirtildiği sürece bağlayıcıdır.

3. MADDE: FİYATLAR

3.1.Taraflar arasında yapılacak diğer anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’deki fiyatlar, ambalajlama/paketleme fiyatı hariç olarak, EXW olarak verilmiş olup (INCOTERMS 2020), teslimat, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye ait fabrikada gerçekleştirilecektir. Sözleşmede açıkça fiyat kararlaştırılmamışsa ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin fiyat listesinde yer alan fiyatlar geçerli olacaktır. Montaj, kurulum, işletim ve garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkacak bakım masraflarıyla olası diğer ek masraflar fiyatlara dahil değildir. Fiyatlara KDV ve vergiler dahil değildir. Bu nedenle, KDV ya da diğer önemli vergi maliyetlerinin fiyatlara eklenmesi gerekir.

4. MADDE: FATURA VE ÖDEME

4.1. Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe sevkiyatı takiben yalnızca bir fatura düzenlenecektir.

4.2. Ödemeler, Sözleşme’de belirtilmiş olan para birimi, şart ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Şayet alıcı, öngörülen tarihte ödemeyi gerçekleştiremez ise, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin, öngörülen ödeme gününden itibaren geçerli olmak üzere faiz uygulama hakkı olacaktır. Faiz oranı, taraflar arasında anlaşılacağı şekilde uygulanacaktır. Ödemenin gecikmesi durumunda, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Müşteri’ye yazılı olarak haber verdikten sonra, ödeme gerçekleşene kadar Sözleşmedeki uygulama yükümlülüğünü askıya alabilir. Bu bağlamda ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’in, gecikmeden dolayı karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyan için tazminat isteme hakkı saklı kalacaktır.

4.3. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Müşteri ile mutabakat sağlayarak daha önce tedarik etmeyi vaat ettiği ekipman ve ürünlerin tasarım ve özelliklerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, Müşteri’ye Sözleşme’yi feshetme veya fiyatta indirim talep etme dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunma hakkı vermez. Müşteri’nin Sözleşme sonrasında yapacağı bu talepler ise, projenin kapsamında değilse “Değişim Yönetimi (Change Management)” kapsamında değerlendirilecektir. Proje başında “CM” fiyat listeleri üzerinde, satış ve/veya proje bölümü ile görüşülerek mutabakat sağlanmalıdır.

5. MADDE: TESLİMAT ZAMANI – GECİKME

5.1. Sözleşme’de belirtilmiş olan teslimat koşulları ve program, tedarik hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tüm teknik belge ve bilgilerin Müşteri tarafından ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin hizmetine sunulmuş olması ya da Müşteri’nin sözleşmeden doğan kredi açılması ya da ön ödeme gibi tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması durumunda bağlayıcı olacaktır.

5.2. Ürünlerin üretimi ya da teslimatında, Müşteri’nin kontrolünde olan ve/veya Müşteri’den kaynaklanan nedenlerden dolayı bir gecikme yaşandığı takdirde, 4.2. maddedeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Müşteri’ye en az 10 gün önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla, Sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir.

6. MADDE: TASARIM ve SİSTEM ONAYLARI

6.1. Müşteri, Ürünler’in tasarım ve sistem onaylarına tabi olması durumunda ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin proje planında belirttiği tarihlerde onay vermek üzere yetkili ekiplerini görevlendirmek ve belirtilen yerde hazır bulunmalarını sağlamak zorundadır.

6.2. Taraflar arasındaki diğer anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, tasarım onayı ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tesislerinde çalışma saatleri içerisinde ve ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin olağan yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin onay günü ve şartlarını önceden bildirmiş olmasına rağmen, Müşteri, onay toplantısına katılmazsa, Müşteri tarafından onay verilmiş olduğu kabul edilecektir.

6.3. Sistem onayı esnasında ürünle veya sistemle alakalı olmayan bir kusur fark edilecek olursa, Ürünler’in kabul edildikleri varsayılır. Böyle bir durumda, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin söz konusu arızaları gidermek için gerekli tamiratları ve değişiklikleri yapma yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, yeniden sistem onaylarının alınması gerekli olmayacaktır.

7. MADDE: TESLİMAT

7.1. Taraflar arasında yapılacak diğer özel anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, Ürünler’in teslimatı sözleşmede belirtilen ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tesislerinde EXW şartlarıyla gerçekleştirilecektir (INCOTERMS 2020). Müşteri’nin farklı bir talimat vermediği durumlarda, ambalajlama işlemleri ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin benzer ürünlere uyguladığı standartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

7.2. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin Teklif’inde, Sözleşme’de ve Genel Şartlar’da “Teslimat” ifadesi, Ürünler’in ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tesislerinde Müşteri’nin tasarrufuna verildiği anı ifade etmektedir.

7.3. Müşteri’nin Ürünler’i teslim alabilmesi için, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, öngörülen teslimat tarihini Müşteri’ye mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE müşterinin yazılı talebi üzerine masrafı müşteriye ait olmak üzere kargoyu kırılma, nakliye, yangın ve su hasarına karşı sigortalayacaktır. Şayet Müşteri, kendisine bildirilen teslimat tarihinden sonraki 7 gün içerisinde Ürünler’i hala teslim almamışsa, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE elindeki Ürünler’i kendine veya başkalarına ait ambarlarda saklama hakkına sahip olacaktır. Sevkiyatın ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye atfedilemeyen koşullar nedeniyle gecikmesi durumunda, ürünlerin gönderime hazır olduğu günden itibaren ürünler üzerinde meydana gelebilecek hasar riski müşteriye ait olacaktır. Müşterinin yazılı talebi üzerine, masrafı müşteriye ait olmak üzere, teslim edilecek ürünler ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından sigortalatılacaktır. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin, bu işlem sırasında uğradığı kayıpları tazmin hakkı saklıdır. Müşteri’nin, kendisine bildirilen teslimat tarihinden sonraki 60 gün içerisinde Ürünler’i teslim almaması durumunda, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı doğacaktır.

7.4. Her halükârda, Sözleşme’de belirtilen, Taraflar arasındaki diğer anlaşılan hususlar saklı kalmak kaydıyla, Ürünler’in olası ziyana uğrama riski, Ürünler’in Sözleşme’de belirtilen ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tesisinde tanımlanıp Müşteri’nin tasarrufuna geçtiği andan itibaren Müşteri’ye aittir.

7.5. Sözleşme’de teslimat için herhangi başka bir koşul belirlenmiş olsa da, INCOTERMS 2020 geçerli olacaktır.

8. MADDE: MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI

8.1. Müşteri, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye karşı Sözleşmeden doğan borçlarının tamamını ödeyene kadar, Ürünlerin mülkiyeti ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye ait kalacaktır.

8.2. Yukarıda 8.1. Maddesindeki düzenlemeye ilaveten, üzerinde anlaşılan şart ve koşullar doğrultusunda, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin varsa teslim edilen ürünleri geri alarak Sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır.

8.3. Sözleşmenin feshi durumunda ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Ürünlerin toplam bedelinin %50’sini geçmeyecek şekilde, eline geçen meblağı, tazminat olarak elinde tutma hakkına sahiptir. Ürünlerin, teslim edildiği sırayla geri gönderilmesini takiben, bu miktarın üzerindeki tutarlar Müşteri’ye geri ödenecektir.

8.4. Müşteri, Ürünlerin kurulacağı yeri ve Sözleşmeden doğan borçlarının tamamını ödeyene kadar gerçekleşebilecek olası Ürün transferlerini, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye en az 15(onbeş) gün önceden bildirmeyi taahhüt eder.

9. MADDE: MALZEMELER, ÇİZİMLER, PLANLAR, KNOW-HOW

9.1. Tedarikçiye sağlanan, malzemelerin, çizimlerin, planların, know how’ların ve her türlü bilgi ve belgenin mülkiyeti ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’de kalacaktır. Ayrıca, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından tedarikçiyle yapılan sözleşmede belirlenen amacın gerçekleşmesi sırasında veya sonucunda tedarikçi tarafından ortaya çıkarılan plan, çizim, teknik bilgi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye ait olacaktır. Tedarikçi sözleşme süresinde kendisine temin edilen planlar, çizimler, ticari veya teknik belgeler, yazılım, diğer teknik bilgiler veya diğer belgeleri amacına uygun kullanacak ve Sözleşmenin sona ermesi akabinde kendisine temin edilen ve sözleşme süresince ortaya çıkan her türlü bilgi, belge ve malzemeyi iade edecektir.

9.2. Tedarikçi, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından temin edilen her türlü malzemeyi sigortalamakla yükümlüdür. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından sağlanan malzemelerin kaybolması, yok edilmesi veya hasar görmesi halinde doğan zarar tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

10. ÜRÜNLER

10.1. Proje ücretinin tamamının ödenmesiyle ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, gayrı münhasır, zaman sınırlaması olmayan ve devredilemeyen Ürünleri ve ürünlerle ile ilgili önemli belgelerin lisansını Müşteri’ye devreder.

10.2. Tüm patent mülkiyetleri ve ilgili mevzuatta öngörülen mülkiyet hakları, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’de kalacaktır. Bu doğrultuda, Müşteri’nin, Ürünü ne şekilde olursa olsun, yeniden üretme hakkı ya da böyle bir ürünü başka bir amaç için kullanma hakkı ya da ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE ile yazılı bir anlaşma olmaksızın, ürünün kullanımını üçüncü şahıslara müsaade etme hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri özellikle de örneğin,

  • a) yukarıda adı geçenleri, kanunen ya da ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından Ürünlerin kullanımıyla ilgili olarak öngörülmeyen amaçlı kullanımı için yeniden üretemez ya da kopyalayamaz, yetkili olmayan bir tarafa gönderemez ve gösteremez.
  • b) üçüncü şahıslar için ulaşılabilir olana kadar ürünle ilgili hiçbir veriyi ifşa edemez.
  • c) Kanunen izin verilmedikçe veya ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından onaylanmadıkça ürünü kendi veya üçüncü kişilere ait verileri iyileştirmek amacıyla kullanamaz,
  • d) Ürün ve verileri kiralayamaz, dağıtamaz, üçüncü kişilerle birlikte kullanamaz, etkileşimli sistemler veya uzak hizmetler aracılığıyla satamaz veya Ürünleri genel olarak kullanım amacından farklı bir şekilde kullanamaz.
  • f) kanunda izin verilenden ya da ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından açıkça onaylanandan farklı bir amaç için ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin fikri mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde, Ürün tasarımının üçüncü şahıslar tarafından tersine mühendislik uygulamasına tabi tutulmasına, sökülmesine ya da düzenlenmesine izin vermez, üçüncü şahısları bu işler için görevlendirmez.

10.3. Ürünlerin Müşteri tarafından tekrar satımı durumunda, Müşteri, üçüncü kişi konumundaki müşterileri fikri mülkiyet haklarının varlığından haberdar edecek ve bu kişilerin, aynı kısıtlamalara uymalarını teminat altına alacaktır.

11. MADDE: TEKNİK BELGELER – GİZLİLİK

11.1. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE Ürünleri, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin talebine göre İngilizce veya Türkçe hazırlanmış standart teknik belgelerle sunulacaktır. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin standart dışı özellikte bir belge sunması, Tarafların bu konuda önceden yazılı olarak mutabık kalmış olmalarını gerektirmektedir.

11.2. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Ürünlerle ilgili projelerin, çizimlerin, genel olarak her türlü teknik belgenin yegâne maliki olmaya devam edecektir. Müşteri, bu belgeleri, sadece Ürünlerin kurulum, montaj, kullanım ve bakımının sağlanması için kullanabilir. Bu nedenle Müşteri’nin, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin yazılı onayı olmadan, bu belgeleri yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanma veyahut üçüncü şahıslara kopyalama, gönderme ya da iletme hakkı bulunmamaktadır. Taraflarca aksi kararlaştırılmışsa, sözleşmenin ifası kapsamında ortaya çıkan çizim, plan gibi teknik belgeler (ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye ait önceye dayalı fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere) sözleşme bedelinin ödenmesinden sonra müşteriye teslim edilecektir. Müşteri tarafından sağlanan teknik belgeler sözleşmenin ifasından sonra müşteriye iade edilecektir.

11.3. Taraflar, işbu sözleşmeyle ilgili görüşmeler ve sözleşmeye taraf olmanın sonucu olarak ortaya çıkan her türlü bilgiye gizli bilgi muamelesi yapmalıdır. Bilgileri açıklayan tarafa ait teknik, üretimle ilgili, ticari, finansal, işletmeyle ilgili, idari, pazarlamayla ilgili ya da ekonomik her tür bilgi, belge, tasarım, patent, malzeme, ürün örneği ve know-how’ı (“Gizli Bilgi”) gizli tutulacaktır.

Taraflardan her biri,

  • i) karşı Taraf’a ait sahip olduğu tüm yazılı, resimsel ya da manyetik Gizli Bilgiyi uygun ve güvenli bir şekilde saklamak için her türlü tedbiri alır.
  • ii) karşı Taraf’ın Gizli Bilgisine erişim imkânı olacak çalışan / danışman sayısını, işbu anlaşmayla doğrudan ilgisi olan çalışanlar / danışmanlar olarak kesin bir suretle sınırlar. Ayrıca Gizli Bilgiye erişimlerinin söz konusu olacağı çalışanlarının / danışmanlarının, bu bilginin gizliliği konusunda bilgilendirilmelerini ve işbu anlaşmanın hükümlerine uymalarını sağlar.
  • iii) önceki maddede bahsi geçen çalışan ve danışmanlara dağıtım amaçlı gerekenin dışında, karşı Taraf’ın Gizli Bilgisini hiçbir şekilde kopyalamaz, çoğaltmaz, yeniden üretmez ya da kaydetmez.
  • iv) bu tür Gizli Bilginin daima güncellenmesini teminat altına alır ve bu amaç dahilinde, kendisine bildirildiğinde bu tür bilgiyi onaylama hakkını haiz olacaktır.

12. MÜHENDİSLİK

12.1. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından sağlanacak olan hizmetler, sözleşmeye uygun olmalıdır. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından sağlanan hizmet bu kriterlere uygun olmazsa müşteri bilgilendirilecektir.

12.2. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE planlamasını Müşteri tarafından yapılan yazılı talimat ve önerilere dayandıracaktır.

12.3. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE ancak kasten veya ağır kusurlu davranarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmişse müşteriye tazminat ödemekle sorumlu tutulabilir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin tazminat sorumluluğu sözleşme bedeli ile sınırlıdır. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE müşterinin dolaylı zararlar, kar kaybı vs.den sorumlu değildir. Müşteri doğrudan zararını, ürünün tesliminden itibaren, ürün teslim edilmemişse ürünün teslim edilmesi gereken tarihten itibaren 12 ay içerisinde talep etmezse talep hakkı zamanaşımına uğrar.

12.4. Müşteri, sözleşmenin ifası için ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE ile işbirliği yapmalı, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin talep ettiği teknik belgeleri ve bilgileri zamanında sağlamalıdır. Proje içeriğiyle ilgili alınan kararlar ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye derhal bildirilmelidir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından gönderilen yazılı olarak gönderilen değişiklik teklifi kontrol edilmeli ve gecikmeksizin cevaplandırılmalıdır. Müşterinin gerekli iş birliğini yapmaması halinde ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE projeyi askıya alma hakkına sahiptir.

12.5. Projenin uygulanması için resmi izinlerin gerekmesi halinde bu izinler müşteri tarafından alınacak ve ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye bilgi verilecektir.

13. MADDE: DEĞİŞİKLİKLER

13.1. Ürünlerin temel özellikleri ya da güvenlik özelliklerinde bir değişime yol açmadıkları sürece, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE gerekli gördüğü takdirde, Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde de, Ürünlerin özelliklerini değiştirme hakkını haizdir.

13.2. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Müşteri tarafından önerilecek her türlü teknik değişikliğin gerçekleştirilmesi, Taraflar arasında yapılacak yazılı anlaşmayı gerektirmektedir. Gerekirse, fiyat ve zamanlama konularında ayarlamalar yapılabilir ya da diğer koşullar değiştirilebilir. Böyle durumlarda 4.3 maddesi geçerli olacaktır.

14. MADDE: GARANTİ

14.1. İşbu madde ile Ürünlerdeki garanti kapsamı hüküm altına alınmıştır. Buna göre arızanın tespit edildiği zamana göre garanti koşullarımız değişiklik göstermekte olduğundan aşağıda yer alan maddeleri lütfen dikkatlice okuyunuz.

14.2. Mevzuat gereği satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu olmadığından ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, Müşteri tarafından halihazırda bilinen arızalardan sorumlu değildir. Bununla beraber Müşteri’nin bilmesi gereken ya da zorlanmadan fark edebileceği arızalar ile Ürün’ün Müşteri’ye teslim edilmesinden sonra meydana gelen arızalar bu madde kapsamında garanti dahilinde değildir.

14.3. Müşteri tarafından bilinmeyen ve Müşteri’ye teslim edilmeden önce meydana gelmiş arızalar (hatalı üretim, arızalı parçaların kullanımı gibi) garanti kapsamında kalmaktadır.

14.4. Uygun olmayan veya yanlış kullanım gibi kullanıcı veya üçüncü kişi hatası ile meydana gelen arızalar her koşul ve şartta garanti kapsamında sayılmayacaktır. Bunlara ilaveten Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı montaj yapılması veya devreye alınması, aşırı baskı yapılması, uygun olmayan işletim malzemesinin kullanılması ya da Ürün Müşteri’ye teslim edildikten sonra çalıştırma talimatlarına aykırı bir şekilde çalıştırılması ve benzer kullanıcı hataları da garanti kapsamında değildir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, bu şekilde oluşmuş olan hatalı parçaları onarmak veya değiştirmek üzere onaracağı veya değiştireceği malzemelere ait tüm bedelleri (ürün bedeli, nakliye, sigorta, tüm vergiler vb.) ve servis ile ilgili oluşan (çalışma saatleri, yol masrafları, yemek, konaklama v.b.) bedelleri müşteriye sunacağı servis teklifi ile talep eder.

14.5. Müşteri’ye teslimatı yapılmış olan ürüne müşteri ya da yetkili olmayan bir üçüncü kişi tarafından müdahale edilmesi halinde ilgili arıza bu maddede anlatılan ve garanti kapsamında olduğu belirtilen Ürün arızalarından olsa dahi, garanti kapsamının dışında sayılır.

14.6. Her halükârda ürünlerin garanti kapsamında işleme alınabilmesi için, Müşteri söz konusu arızayı tespit eder etmez ivedilikle ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Müşteri, bildirim yükümlülüğünü yapmadığı taktirde, ilgili arıza bu maddede anlatılan ve garanti kapsamında olduğu belirtilen Ürün arızalarından olsa dahi, garanti kapsamının dışında sayılacağını ve ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin bu durumdan kaynaklanan hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.7. Aşağıdaki hallerde arızalı parçalar ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin garantisi altındadır:

14.8. Bildirilmiş arızaların ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından doğrulanmasıyla, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin hatalı Ürünü tamamen değiştirme tercih hakkı saklı kalmak şartıyla, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, gerçekleştirilen tamirat / parça değişiminden doğacak tüm masraf ve giderleri üstlenecektir. Değiştirilen ürünlerin Müşteri’ye teslimi, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin fabrikasında EXW koşullarıyla gerçekleşecektir. Malzemenin taşınma masrafları gerekli ise ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin teknisyeninin yol ve harcırah giderleri Müşteri tarafından karşılanacaktır.

14.9. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş parçaların garanti süresi asıl garanti süresini aşamaz.

14.10. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin Ürünlerdeki arıza ya da çalışmama durumları karşısındaki yükümlülüğü, 13. Madde ‘de ifade edilmiş düzenlemeler doğrultusunda, söz konusu Ürünlerin arızalı parçalarının tamiratı / değişimiyle sınırlıdır. Yukarıdaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, arıza ya da çalışmama tazminatı veya arızalı ürünlerin değiştirilmesi gibi fazladan bir yükümlülük ya da eylem ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin yükümlülüklerin haricinde tutulmaktadır. İşbu maddede ifade edilenler doğrultusunda, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin garanti yükümlülüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda, Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetme yetkisi olmayacaktır.

15. BAKIM

15.1. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE müşterisine satışını gerçekleştirdiği ürüne bakım hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Bakım hizmetinin sağlanacağı tarihler taraflarca ayrıca kararlaştırılacaktır.

15.2. Daha önce taraflar arasında aksi kararlaştırılmış olsa dahi müşterinin sözleşme ile kararlaştırılan tarihten farklı bir tarihte bakım talep etmesi, müşterinin kusurlu şekilde bakım tarihini kaçırması, yedek parçaların ve aksesuarların temin edilememesi, işin yapıldığı sırada sözleşmenin feshedilmesi gibi hallerde bakım hizmetlerine ilişkin ücretler müşteriye fatura edilecektir.

15.3. Taraflar arasındaki sözleşmeye ve genel kabul görmüş mühendislik uygulamalarına göre uygun bulunmayan kusurların giderilmesine ilişkin ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından yapılan masraflar, belgelendirilmek şartıyla müşteri tarafından karşılanacaktır.

15.4. Mümkün olan hallerde ve talep üzerine, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE müşteriye yazılı olarak bakım için maliyet tahmini sunar, ancak bu tahminler bağlayıcı değildir. Bakım işlerine ilişkin ücretlendirme ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından yapılan giderlere göre müşteriye fatura edilir.

15.5. Bakım hizmetlerine ilişkin ödeme faturanın tebliğinden itibaren 14 gün içinde ödenir.

15.6. Bakım hizmeti yapılacak ürünün ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin fabrikasına getirilmesi ve fabrikadan teslim alınmasına ilişkin masraflar ve bakım hizmetine konu ürünün getirilmesi ve götürülmesi sürecindeki transfer riskleri müşteriye aittir, bu nedenle her türlü riske karşı Ürün Müşteri tarafından sigortalanmalıdır. Bakım hizmeti, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin fabrikası dışında müşteriye ait bir işletmede gerçekleştirilir ise ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından yapılacak olan yol, konaklama masrafları müşteriye aittir, müşteri ayrıca, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE ekibine her türlü desteği sağlamalı ve gerekli bilgilendirmeleri yapmalı ve güvenlik önlemlerini almalıdır.

15.7. Sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilen bakım hizmetine konu ürünün müşteriye bakımın tamamlandığını bildirildiği anda gerekli kontrollerin yapılması, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye yüklenebilecek kusurlar bulunmaması halinde kabul edilmesi ve teslim alınması zorunludur. Bildirime rağmen 5 iş günü içinde teslim alınmayan bakıma konu ürünler müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

15.8. Bakım hizmetine ilişkin ücret ödeninceye kadar ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE, bakım hizmetine konu ürünü, yedek parçalarını, aksesuarlarını ve diğer bileşenlerini elinde tutma hakkına sahiptir.

15.9. Bakıma konu ürünlerin bakım hizmeti esnasında zarar görmesi halinde ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE bu ürünleri tamir edecek veya yenisiyle değiştirecektir. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin meydana gelen zarardan sorumluluğu sözleşme bedelinin tutarı ile sınırlıdır.

16. SÖZLEŞMEDEN CAYMA:

16.1. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE tarafından sağlanacak hizmet imkânsız hale gelirse müşteri sözleşmeden cayabilir.

16.2. Teslimatta gecikme yaşanması halinde, müşteri ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’ye bir defaya mahsus makul bir mühlet tanır, belirlenen sürede ürünlerin teslim edilmemesi halinde müşteri sözleşmeden cayabilir.

17. MADDE: MÜCBİR SEBEP

17.1. İşbu maddeye göre mücbir sebep, ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin, Sözleşmenin imzalandığı tarihte makul surette öngöremeyeceği her tür olay anlamına gelmektedir. Bunlara, doğal afet, yetkili makamlardan kaynaklanan koşullar, grevler (taşımacılık alanındaki grevler de dahil) ve tedarikçinin iflası dahil olup, mücbir sebepler sadece bunlarla kısıtlı değildir.

17.2. Mücbir sebep hali ortadan kalkana kadar ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE’nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlükleri ertelenir. Mücbir sebep hali 3 aydan uzun sürerse tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

18. MADDE: UYGULANACAK HUKUK – YETKİLİ MAHKEME

18.1. ALTINAY ELEKTROMOBİLİTE ve müşteri arasındaki sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

18.2. Sözleşmeden doğan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar için münhasır yargı yeri İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

19. MUHTELİF HÜKÜMLER

19.1. Sözleşmede değişiklik yapılabilmesi için bu değişikliklerin yazılı olması gereklidir.

19.2. Bu Sözleşmedeki herhangi bir hüküm tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliği etkilemeyecektir.

19.3. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmaması veya geciktirmemesi, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir haktan veya başka bir haktan feragat teşkil etmeyecektir.